Der Sprung 4 Facit Ladda Ner e-Bok

Der Sprung 4 Facit ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

Der Sprung 4 Facit (häftad)

Zandra Wikner-Strid


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!Pris E-Bok:

Der Sprung 4 Facit.pdf – (KR 0.00);

Der Sprung 4 Facit.epub – (KR 0.00);

Der Sprung 4 Facit.txt – (KR 0.00);

Der Sprung 4 Facit.fb2 – (KR 0.00);

Der Sprung 4 Facit.doc – (KR 0.00);

Ljudbok-pris:

Der Sprung 4 Facit.mp3 – (KR 0.00).


Häftad

 • Språk: Svenska
 • Serie: Der Sprung!
 • Antal sidor: 44
 • Utg.datum: 2004-10-01 • LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • Der Sprung 4 Facit.pdf
 • Der Sprung 4 Facit.epub
 • Der Sprung 4 Facit.txt
 • Der Sprung 4 Facit.fb2
 • Der Sprung 4 Facit.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • Der Sprung 4 Facit

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • Der Sprung 4 Facit.mp3


 • Våga språnget – och landa i tyskan!
  Der Sprung! är ett målstyrt läromedel som ökar elevernas lust att ge sig i kast med det nya språket. Den tydliga arbetsgången mot klara och bestämda mål i kombination med ett spännande och stimulerande innehåll har gjort Der Sprung! till en mycket populär och uppskattad läromedelsserie, som nu finns i en ny omarbetad och uppfräschad upplaga.

  Läs mer
  Utmärkande drag
  – Tydlig struktur
  – Lättarbetad för elever och lärare
  – Texter i olika svårighetsnivåer med möjlighet att individualisera
  – Engagerande texter, sånger och ramsor
  – Separat grammatik
  – Mycket extramaterial förrepetition och extraarbete
  – Lgr 11-anpassad
  Der Sprung! 1
  Der Sprung! 1 är en allt-i-ett-bok. Texterna och övningarna är mycket varierade och av olika svårighetsgrad. De ger alla elever möjlighet att fördjupa sig efter sin egen förmåga och få känna att de lyckas i sitt arbete. Här finns s.k. helikoptertexter där eleverna tränas i att förstå innehållet i en text utan att känna till betydelsen av varje ord. Stjärnuppgifterna – en form av överkursuppgifter – hjälper eleven att bygga upp sitt ordförråd. Uttalsövningar kommer in tidigt, och sång, musik, knep och knåp finns i alla kapitel. Många uppgifter stimulerar också till att gå vidare och söka egen kunskap. I den nya upplagan har två helt nya kapitel tillkommit, foton och annan illustrering delvis förnyats och övningsmaterialet förstärkts. Elevbokens omfång har utökats med 24 sidor.
  Das Sprungbrett
  För grupper som börjar med tyska först i årskurs 7 finns en "språngbräda" – ett förberedelsematerial för att kunna börja med Der Sprung! 2. Materialet består av en introduktionskurs i 8 korta avsnitt som dels ger en språklig bas, dels en inskolning i de arbetssätt som finns i Der Sprung!-serien. (I lärarmaterialet till Der Sprung! 2 finns anvisningar till hur man arbetar med Das Sprungbrett.)
  Der Sprung! 2
  Fr.o.m. årskurs 7 är materialet för eleven uppdelat i separata text- och övningsböcker. I övningsboken betonas ordkunskap och användbara fraser och uttryck. Här finns många kommunikativa övningar av olika svårighetsgrad och omfattning knutna till textbokens olika kapitel.
  Grammatikpresentationer och grammatikträning finns i ett fristående avsnitt i övningsboken, för att kunna tas in i den mängd och den takt som är lämplig. Därigenom blir grammatikgenomgångarna inte styrande för den kommunikativa språkträningen. Även här finns stjärnövningar, så att det tydligt framgår vilka övningar som är mer krävande. Extra grammatikövningar av varierande svårighetsgrad finns dessutom på arbetsblad i lärarmaterialet. Genusfärger används precis som tidigare i ordlistor, men nu också i grammatikdelen.
  I textboken har stor vikt lagts på tonåringens krav på spännande och intresseväckande texter, dialoger och realia. För att göra innehållet ännu mera omväxlande finns material för dramatisering, lekfulla klurigheter, sånger och musik. Denna andra upplaga har omarbetats och moderniserats men elevkomponenternas sidomfång är som den tidigare upplagans.
  Der Sprung! 3 och 4
  Texterna i studiesatsens två sista textböcker blir nu något fler och lite längre, men fortfarande blandas dialoger, sånger, dikter och berättande texter av vitt skilda slag. Texterna behandlar många olika ämnen och företeelser i de tysktalande länderna. Liksom tidigare ligger tyngdpunkten på att utöka elevernas ord- och frasförråd samt att förbättra deras kommunikativa förmåga.
  Lärarmaterialet
  Lärarmaterialet till varje årskurs innehåller genomgångar kapitel för kapitel med kommentarer, metodiska tips, kopieringsunderlag med extrauppgifter och fördjupningsavsnitt samt kunskapsutvärderingar. Dessutom finns förslag till arbete med portfoliometodiken och slutligen ett rejält repetitionsavsnitt. I den nya upplagan (hittills Der Sprung! 1 och 2) är innehållet "förpackat" som pdf-filer på en cd, som du so
  TAGS:

  Ladda Der Sprung 4 Facit pdf e-bok;

  Der Sprung 4 Facit ladda pdf;

  Ladda ner e-bok Der Sprung 4 Facit;

  Der Sprung 4 Facit mp3;

  E-bok pdf Der Sprung 4 Facit;

  Der Sprung 4 Facit ladda ner e-bok;

  Der Sprung 4 Facit epub;

  Ladda Der Sprung 4 Facit txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska Der Sprung 4 Facit;

  Ladda pdf e-bok på svenska Der Sprung 4 Facit;

  Ladda ePUB e-bok Der Sprung 4 Facit;

  Der Sprung 4 Facit ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok Der Sprung 4 Facit;

  Ladda DOC e-bok Der Sprung 4 Facit;

  Der Sprung 4 Facit ePub e-bok;

  DOCX e-bok Der Sprung 4 Facit;

  Ladda mobi e-bok Der Sprung 4 Facit;

  Läs nätet Der Sprung 4 Facit;

  Ladda Der Sprung 4 Facit doc e-bok;

  Läs nätet e-bok Der Sprung 4 Facit;

  Der Sprung 4 Facit läs nätet e-bok;

  Der Sprung 4 Facit läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare Der Sprung 4 Facit;

  Der Sprung 4 Facit mobi;

  Ladda Der Sprung 4 Facit fb2 e-bok;

  Der Sprung 4 Facit txt;

  Der Sprung 4 Facit läs nätet;

  Der Sprung 4 Facit ljudbok;

  Ladda ner Der Sprung 4 Facit ljudbok;

  Der Sprung 4 Facit ljudbok mp3;

  Der Sprung 4 Facit fb2;