Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården Ladda Ner e-Bok

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården (inbunden)

Peter Gøtzsche


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!Pris E-Bok:

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.pdf – (KR 0.00);

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.epub – (KR 0.00);

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.txt – (KR 0.00);

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.fb2 – (KR 0.00);

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.doc – (KR 0.00);

Ljudbok-pris:

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.mp3 – (KR 0.00).


Inbunden

 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 443
 • Utg.datum: 2015-08-26 • LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.pdf
 • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.epub
 • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.txt
 • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.fb2
 • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.mp3


 • De stora epidemier av smittsamma sjukdomar som förr kostade så många liv är idag under kontroll i de flesta länder. Vi har lärt oss att förebygga och behandla aids, tuberkulos, kolera, malaria och pest. Dessvärre lider vi istället av två andra starkt dödliga epidemier som männi skan själv har skapat, nämligen bruk av tobak och receptbelagda läkemedel.

  USA och Europa – som har den högsta me dicinkonsumtionen – är läkemedel den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Men detta märkliga förhållande att preparat som påstås bota dödar så många får emellertid sällan den uppmärksamhet det förtjänar. Om en lika farlig epidemi hade orsakats av ett nytt virus skulle vi förmodligen göra allt för att få bukt med den. Politiker skulle tävla om att vidta drastiska åtgärder. Medier skulle larma på löpsedlar.

  I Dödli ga medi ciner och organiserad brottslighet visar den danske professorn, läkaren och forskaren Peter C. Gøt zsche inte bara hur läkemedels företagen har korrumperat hälso- och sjukvårdssys te met, utan också hur de använder sig av samma olagliga metoder som den organiserade brottsligheten, maffian, för att kunna sälja än nu mera av sina (dödliga) läkemedel.

  I ett avslutande kapitel pekar författaren på de radikala reformer som krävs av myndigheter, patientföreningar, läkarorganisationer och undervisningsinstitutioner för att att återskapa en läkemedelsdistribution som går att lita på.

  Dödliga medi ciner och organiserad brotts lighet är en av de tyngs ta anklagelseakter som någonsin riktats mot läkemedelsindu strin.

  OM FÖRFATTAREN

  Peter C. Gøtzsche är specialistläkare inom internmedi cin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av Cochrane-samarbetet – ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidens baserad läkemedelsinformation – tillika föreståndare för dess nordiska gren i Köpenhamn.

  Peter C. Gøtzsche har publicerat fler än 50 papers i världens 5 mest välrenommerade vetenskapliga tidningar, British Medical Journal, Lancet, Journal of the American Medical Association, Annals of Internal Medicine samt New England Journal of Medicine . Hans vetenskap liga arbeten har citerats över 10 000 gånger.

  2012 utgav han boken Mammo graphy Screening: Truth, Lies and Controversy (Radcliffe), som starkt har bidragit till att förändra synen på mammo grafi, i mer kritisk riktning. Hösten 2015 ut ger han en uppföljare till Dödliga mediciner: Deadly Psy chia try and Organised Denial (Radcliffe) som kommer att pub liceras av Karneval förlag på svenska 2016.

  www.deadlymedicines.dk

  UR FÖRORDET AV DRUMMOND RENNIE
  (Drummond Rennie är redaktör för Journal of the American Medical Association)

  Det finns hundratals vetenskapliga studier om läke medelsindustrins negativa påverkan på forskningsprocessen och om att branschen alltför ofta använder sina väldiga rikedomar till att motarbeta de patientintressen som den påstår sig värna. Jag har själv bidragit till allt detta.

  Vad är då det nya med denna bok, som gör den värd att lägga uppmärk samhet på?

  Svaret är enkelt: författarens enastående vetenskapliga kompetens, forskningskapacitet, integritet, sanningslidelse och mod. Gøtzsches erfa renhet sak nar motstycke.

  Han har som läkemedels konsult arbetat med försäljning åt läkemedelsföretag, prac kat på läkare piller och varit produktchef.

  Han är läkare och medicinforskare och har byggt upp ett förnämligt rykte som ledare för Nordic Cochrane Center. När han talar om bias (snedvridning) base rar han det på decennier av ingående forskning som har publicerats i tidskrifter efter referentgranskning (peer review).

  Han har bred förståelse för statistiken som används för att påvisa bias och analysera resultat av kliniska försök.

  Han hör till pion järerna inom utvecklandet av systema tisk, stringent genomgång och metaanalys av rap porter om
  TAGS:

  Ladda Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården pdf e-bok;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ladda pdf;

  Ladda ner e-bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården mp3;

  E-bok pdf Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ladda ner e-bok;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården epub;

  Ladda Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Ladda pdf e-bok på svenska Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Ladda ePUB e-bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Ladda DOC e-bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ePub e-bok;

  DOCX e-bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Ladda mobi e-bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Läs nätet Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Ladda Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården doc e-bok;

  Läs nätet e-bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården läs nätet e-bok;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården mobi;

  Ladda Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården fb2 e-bok;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården txt;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården läs nätet;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ljudbok;

  Ladda ner Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ljudbok;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården ljudbok mp3;

  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården fb2;