DMCA

Denna online-resurs respekterar immateriella rättigheter för andra och förväntar sig att dess användare att göra detsamma. Det är denna online-resurs politik, under lämpliga förhållanden och efter eget gottfinn, för att inaktivera och / eller säga upp konton för användare som upprepade gånger bryter mot eller upprepade gånger laddade med intrång upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter som tillhör andra.
I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998, kan vars text återfinns på webbplatsen US Copyright Office på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, kommer detta online-resurs svara effektivt på påståenden om upphovsrättsintrång begåtts med hjälp av denna online-resurs webbplats (”webbplatsen”) som rapporteras till platschef, identifierad i prov meddelande nedan.
Om du är en upphovsrättsägare, eller är auktoriserad att agera på uppdrag av en eller behörig att agera enligt någon exklusiv rätt enligt upphovsrätten, vänligen rapportera påstådda intrång i upphovsrätten som sker på eller via webbplatsen genom att fylla i följande DMCA meddelande om påstådda överträdelsen och leverera den till platschef. Efter att ha mottagit meddelandet som beskrivs nedan, kommer chef vidta de åtgärder, i eget gottfinnande, anser att det är lämpligt, samt utvisning av det omtvistade materialet från webbplatsen. DMCA-meddelande om påstått intrång (”tillkännagivandet”).
Du kan göra detta snabbt genom att använda vår e-post:titoff.aleksand@yandex.ru